Έρευνα & Ανάπτυξη

Αρχική / Έρευνα & Ανάπτυξη

Η  Ερευνητική ομάδα της Aniva στελεχώνεται από επαγγελματίες με μακροχρόνια εμπειρία στους τομείς έρευνας & ανάπτυξης, επιστήμονες που χαρακτηρίζονται από ακαδημαϊκή αριστεία και έχουν εμπειρία πολλών ετών στην έρευνα, ανθρώπους με μακρά εμπειρία στη ανάπτυξή προϊόντων, καθώς και νέους απόφοιτους με υψηλές περγαμηνές.


Για να υποστηρίξει επιστημονικές αποδείξεις για τα προϊόντα και να τεκμηριώσει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια τους, η Aniva συνεργάζεται και με ομάδα εξωτερικών συμβούλων και CROs, που εκτελούν randomized double-blind και placebo-controlled clinical trials και προσφέρουν επιστημονικές αποδείξεις, σημαντική βιβλιογραφία και επιστημονικές γνώσεις.


Για τον εμπλουτισμό του portofolio των προϊόντων και ενδυνάμωση της θέσης της στις θεραπευτικές περιοχές ενδιαφέροντος, η Aniva συνεταιρίζεται όχι μόνο με κορυφαίους R&D επαγγελματίες αλλά και με διάφορες start-up εταιρείες βιοτεχνολογίας και πανεπιστημιακές θερμοκοιτίδες.


Τέλος, για να παραχθούν τα ανωτέρω, έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο εξειδικευμένων εργοστασίων που είναι σε θέση να παράγουν βιο-εμπλουτισμένα δραστικά συστατικά και στοχευμένες γαληνικές μορφές σκευασμάτων: Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Νορβηγία, Γερμανία, Ελλάδα.