Άξονας Εντέρου – Άρθρωσης (Gut-Joint axis)

Άξονας Εντέρου – Άρθρωσης (Gut-Joint axis)

Άξονας Εντέρου – Άρθρωσης (Gut-Joint Axis)

Ως ανθρώπινα όντα συγκατοικούμε σ΄ έναν κόσμο με αριθμητά βακτήρια. Στην πραγματικότητά τα βακτήρια συμβιώνουν σε διάφορα μέρη του σώματος μας.  Τα ωφέλιμά βακτήρια αλλά και τα παθογόνα έχουν εμπλακεί με τη πάροδο του χρόνου τόσο στενά με το ανθρώπινο σώμα που έχουν αναπτύξει μία αμφίδρομη επικοινωνία. Τέτοιες επικοινωνίας αποτελούν ο άξονας εντέρου εγκεφάλου, ο άξονας εντέρου- δέρματος και ο άξονας εντέρου- άρθρωσης.

Πως επικοινωνεί το έντερο με την άρθρωση;

Η δυσβίωση  και οι διαταραχές στην ισορροπία του μικροβιώματος του εντέρου είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις φλεγμονώδεις καταστάσεις της άρθρωσης. Η δυσβίωση οδηγεί σε «διαρροή»  στο έντερο, το οποίο σημαίνει ότι χάνεται η ακεραιότητα στα κύτταρα του εντέρου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μετανάστευση βακτηρίων αλλά και ανοσοκυττάρων σε δευτερεύοντα λεμφοειδής όργανα και στις αρθρώσεις. Το παραπάνω αποτελεί μία πιθανή σύνδεση μεταξύ της αλλοίωσης στο βλεννογόνο του εντέρου και της άρθρωσης. Επιπλέον, βασικοί ρυθμιστές του μικροβιώματος του εντέρου όπως τα χολικά άλατα και οι μεταβολίτες των προβιοτικών παίζουν σημαντικό ρόλο στις φλεγμονώδεις αποκρίσεις αλλά και στη διατήρηση της ακεραιότητας του βλεννογόνου του εντέρου.

Σε ασθενείς όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα και η σπονδυλοαρθρίτιδα έχει βρεθεί άμεση συσχέτιση της ποικιλότητας του μικροβιώματος, της αλλοίωσης του βλεννογόνου του εντέρου και της εξέλιξης της ασθένειας.

Εικόνα 1: Zaiss, M. M., Joyce Wu, H.-J., Mauro, D., Schett, G., & Ciccia, F. (2021). The gut–joint axis in rheumatoid arthritis. Nature Reviews Rheumatology, 17(4), 224–237. doi:10.1038/s41584-021-00585-3