Φλεγμονώδης & Αντιφλεγμονώδης Δράση….

Φλεγμονώδης & Αντιφλεγμονώδης Δράση….

Φλεγμονώδης & Αντιφλεγμονώδης Δράση

Ακούγοντας τη λέξη φλεγμονή έρχεται αυτόματα στο μυαλό μας η εικόνα της φωτιάς καθώς ο όρος προέρχεται από τη λέξη φλέγω.

Η φλεγμονή αποτελεί το σύνολο των τοπικών και συστηματικών μηχανισμών που ενεργοποιεί ο οργανισμός σε απόκριση μετά από την επίδραση σε αυτόν διαφόρων βλαπτικών παραγόντων, όπως παθογόνoυς μικροοργανισμούς, στρες, λοιμώξεις και τραυματισμένοι ιστοί.

Πιο συγκεκριμένα η φλεγμονώδης αντίδραση είναι μία αμυντική διαδικασία του οργανισμού η οποία ενεργοποιεί συγκεκριμένες πρωτεΐνες, τις λεγόμενες κυτταροκίνες, με σκοπό να προστατεύσουν τα κύτταρα και τον ιστό. Η παραπάνω αντίδραση οδηγεί σε αυξημένη ροή αίματος στην περιοχή, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση υγρού. Τα συμπτώματα της φλεγμονής είναι το πρήξιμο, ο πόνος και η αυξημένη θερμότητα και ερυθρότητα του δέρματος. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η φλεγμονή αποτελεί το εναρκτήριο έναυσμα για μία αλληλουχία αντιδράσεων στον οργανισμό με σκοπό την προστασία του από τους βλαπτικούς παράγοντες.

Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η φλεγμονή είναι μία πυρκαγιά του οργανισμού η οποία όταν είναι για λίγο μπορεί να είναι σωτήριο όταν χρονίζει όμως φέρνει αντίθετα αποτελέσματα.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα χρόνια φλεγμονής αποτελούν τα αυτοάνοσα νοσήματα.

Εικόνα 1 Liu, C. H., Abrams, N. D., Carrick, D. M., Chander, P., Dwyer, J., Hamlet, M. R. J., … Vedamony, M. M. (2017). Biomarkers of chronic inflammation in disease development and prevention: challenges and opportunities. Nature Immunology, 18(11), 1175–1180.

Όπως συμβαίνει σχεδόν στα πάντας τη φύση έτσι και στη περίπτωση της φλεγμονής Τι συμβαίνει όμως στον οργανισμό όταν θέλουμε να λήξει η φλεγμονή;

Όπως ισορροπούν τα πάντα στη φύση, έτσι συμβαίνει και στον οργανισμό μας, όταν πρόκειται για τη λύση της φλεγμονής, όπου και ενεργοποιούνται οι αντιφλεγμονώδεις μηχανισμοί.

Η έναρξη της παραγωγής των αντιφλεγμονωδών μορίων σηματοδοτεί τη λύση της φλεγμονής και «ενημερώνει» ότι η ζημιά έχει επιδιορθωθεί. Όταν διαταράσσεται η παραπάνω ισορροπία ο οργανισμός οδηγείται σε ασθένεια. Όπως αναφέρεται παραπάνω τα αυτοάνοσα νοσήματα χαρακτηρίζονται από χρόνια φλεγμονή.  Σε αυτή τη περίπτωση ο οργανισμός δεν μπορεί να ανραπξέλθει λόγω της μακροχρόνιας λειτουργίας του και της  «κόπωσης».


Τέλος, ας σκεφτούμε ότι η φλεγμονή με την αντιφλεγμονώδη δράση είναι σαν ένας διακόπτης on/off.