Πολιτική απορρήτου

Αρχική / Πολιτική απορρήτου

 

 

Όροι Χρήσης – Πολιτική Απορρήτου

Εισαγωγή

O δικτυακός τόπος www.aniva-pharma.gr (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία  Aniva Pharma με σκοπό την παροχή πληροφοριών στους επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου.

Οι «Όροι χρήσης – Πολιτική Απορρήτου» (στο εξής «Όροι») εφαρμόζονται κατά τη χρήση του δικτυακού τόπου και επιπλέον, επεξηγούν τι είδους προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και χρηστών του δικτυακού τόπου συλλέγονται από την Aniva Pharma και πώς η Aniva Pharma διαχειρίζεται και επεξεργάζεται αυτά, καθώς και πώς προστατεύεται η ιδιωτικότητα. Η Aniva Pharma με τους παρόντες όρους δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των επισκεπτών και χρηστών του δικτυακού τόπου.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία «επισκέπτης» ή/και «χρήστης» αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στον δικτυακό τόπο ή καταχωρεί και τα προσωπικά του στοιχεία στην φόρμα επικοινωνίας ή στην εγγραφή της υπηρεσίας «newsletter») θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη και τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Οι παρόντες όροι δύναται να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή μονομερώς, οπότε και θα τροποποιείται το παρόν κείμενο στην ιστοσελίδα μας. Αν κάποιοι όροι κριθούν άκυροι ή ακυρώσιμοι, δεν επέρχεται ακυρότητα και των λοιπών όρων. Η Aniva Pharma και ο διαδικτυακός τόπος δεν φέρουν την ευθύνη παράβασης των παρόντων όρων, αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Προσωπικά δεδομένα

Τo www.aniva-pharma.gr προβαίνει σε διαχείριση προσωπικών δεδομένων πάντα με γνώμονα το σεβασμό της προσωπικότητας των χρηστών/επισκεπτών του και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους που αναφέρονται κάτωθι. Η συλλογή προσωπικών δεδομένων γίνεται πάντα με τη σύμφωνη γνώμη σας και για το λόγο αυτό όταν επιλέγετε να μας γνωστοποιήσετε τα προσωπικά δεδομένα σας, αποδέχεστε ταυτόχρονα τη χορήγηση και την τήρηση των προσωπικών δεδομένων σας. Σε κάθε περίπτωση κάθε χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας μας εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει στην ιστοσελίδα www.aniva-pharma.gr είναι αληθή και γνήσια και ταυτόχρονα δηλώνει ρητά ότι έχει το δικαίωμα να υποβάλει τα εν λόγω δεδομένα στην ιστοσελίδα μας.

Ειδικότερα, κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας, μπορείτε κατά τη διακριτική σας ευχέρεια να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση). Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στον διαδικτυακό τόπο www.aniva-pharma.gr, συγκεντρώνονται, αποθηκεύονται και υπόκεινται σε επεξεργασία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, καθώς και την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής.

Ειδικότερα το www.aniva-pharma.gr δύναται να συλλέγει, να αποθηκεύει, να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος ιστότοπου για τους εξής σκοπούς:

 • για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων της Aniva Pharma (π.χ. μέσω λήψης newsletters)
 • για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για τα νέα προϊόντα της Aniva Pharma
 • για τη διενέργεια διαγωνισμών από το www.aniva-pharma.gr
 • για την επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες μέσω της φόρμας επικοινωνίας του www.aniva-pharma.gr
 • για έρευνα αγοράς και επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες

Εφόσον ο χρήστης/επισκέπτης έχει αποδεχθεί τους παρόντες όρους χρήσης και επομένως, έχει συμφωνήσει στην αποστολή σ’ αυτόν ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού, το www.aniva-pharma.gr δύναται, μετά από ενημέρωση του χρήστη/επισκέπτη, να γνωστοποιήσει σε τρίτους τα δεδομένα του για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων που αυτοί προσφέρουν, καθώς και σε επιχειρήσεις που διεξάγουν έρευνες αγοράς ή άλλη παρεμφερή δραστηριότητα.

Δικαιώματα χρήστη/επισκέπτη

Σύμφωνα με το νόμο για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων έχετε τη δυνατότητα να μας ασκήσετε τα εξής δικαιώματα:

 • Πρόσβασης και Ενημέρωσης: Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα έχουμε συλλέξει, για ποιόν σκοπό τα έχουμε συλλέξει και για πόσο χρόνο θα τα διατηρήσουμε;
 • Διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με εσάς ή ακόμη να συμπληρώσουμε επιπλέον πληροφορίες για εσάς;
 • Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε ή και να αποκλείσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν αμφισβητήσετε την ακρίβεια των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς, εάν αντιληφθείτε ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με παράνομο τρόπο ή εάν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα για προϊόντα και υπηρεσίες μας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν έχει αναδρομικό αποτέλεσμα;
 • Φορητότητας: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κάποιον άλλον οργανισμό για εσάς;
 • Διαγραφής: Τέλος, έχετε το δικαίωμα, να μας ζητήσετε γραπτώς να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

 • ΕΜέσω αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο: info@aniva-pharma.com
 • Μέσω επιστολής στη διεύθυνση: 170 Syngrou Avenue, 17671 Kallithea, Athens
 • Μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο: +30 2130 122 193

Το www.aniva-pharma.gr προβαίνει στη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και μόνο στο μέτρο που η προστασία τους δεν επιτυγχάνεται λόγω της μετάδοσης των δεδομένων μέσω δικτύων δεν εγγυάται την ασφάλεια των δεδομένων και ούτε αναγνωρίζει οποιαδήποτε ζημία του χρήστη προκύψει από τέτοια αιτία. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες/επισκέπτες του www.aniva-pharma.gr αποδέχονται την αδυναμία του να ελέγξει το σύνολο του περιεχομένου του και των υπηρεσιών που παρέχει.

Χρονικό διάστημα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου γίνεται αποκλειστικά και μόνο όπως επιτρέπεται από τον νόμο ή σύμφωνα με τη ρητή συγκατάθεσή σας μόνο για όσο απαιτείται, ώστε να ικανοποιούνται οι σκοποί της επεξεργασίας (όπως ορίστηκαν πιο πάνω) ή μέχρι να διαφωνήσετε με την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Στην περίπτωση που απαιτείται από τη νομοθεσία ή σε περίπτωση που απαιτείται για την δικαστική διεκδίκηση ή υπεράσπιση της Aniva Pharma έναντι νομικών αξιώσεων η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η Aniva Pharma θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Cookies

Tέλος, σας ενημερώνουμε ότι ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies, με απώτερο σκοπό να καλύπτουμε τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα και να σας παρέχουμε καλύτερη και πιο εξατομικευμένη εξυπηρέτηση. Σημειώστε ότι τα cookies δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας και δεν αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες, αλλά κάνουν χρήση μόνο κρυπτογραφημένων πληροφοριών για να βοηθήσουν την πλοήγησης στον ιστότοπό μας. Ένα cookie είναι μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και συγκεκριμένα ένα αρχείο που αποστέλλεται από ένα διακομιστή ιστού σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και αποθηκεύεται από το πρόγραμμα περιήγησης. Το αναγνωριστικό στη συνέχεια αποστέλλεται πίσω στον διακομιστή κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά μια σελίδα από το διακομιστή. Τα cookies βοηθούν στην ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστού ή μας ενημερώνουν όταν επισκέπτεστε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο.

Μπορείτε να επιλέξετε να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού δέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας για να απορρίψετε τα cookies, αν προτιμάτε.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενο του www.aniva-pharma.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, σχεδίων, γραφικών, σημάτων και υπηρεσιών αποτελεί ιδιοκτησία του δικτυακού τόπου και της Aniva Pharma και προστατεύεται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση ή αντιγραφή του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου.

Ευθύνη χρήστη/επισκέπτη

Ο χρήστης/επισκέπτης του www.aniva-pharma.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο www.aniva-pharma.gr από κακή ή αθέμιτη χρήση του δικτυακού τόπου από τον ίδιο.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι ως άνω όροι του www.aniva-pharma.gr υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά που προκύπτει από τη χρήση του παρόντος ιστότοπου υπόκειται στην αρμοδιότητα των αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας.