Θεραπευτικές περιοχές

Αρχική / Θεραπευτικές περιοχές

Θεραπευτικές περιοχές:

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που πάσχουν από κοινές έως και σπάνιες ασθένειες.

Για να ενισχύσουμε τον επιστημονικό μας πυρήνα, δημιουργούμε νέες συνεργασίες που μας επιτρέπουν να έχουμε πρόσβαση σε βιομόρια και λειτουργικά συμπληρώματα τελευταίας επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας. Αποτελεσματικά, επενδύουμε σε θεραπευτικούς τομείς με τις πιο επιστημονικές και εμπορικές ευκαιρίες, προσφέροντας την καλύτερη αξία στους συνεργάτες μας, στην ιατρική κοινότητα και κυρίως στους ασθενείς.

Για τον σκοπό αυτό, η ομάδα μας και οι συνεργάτες μας είναι αφοσιωμένοι στην ανάπτυξη προϊόντων που επικεντρώνονται στις τρέχουσες και επερχόμενες ανάγκες των ασθενών σε τομείς όπως:

  • Νευρολογία – Νευροεκφυλιστικά νοσήματα
  • Γαστρεντερολογία
  • Ρευματολογία
  • Οφθαλμολογία
  • Ενδοκρινολογία

Στρατηγική μας είναι να μεγιστοποιήσουμε την αξία της εταιρείας μας πλάι σε αυτούς τους ασθενείς, προσφέροντάς τους προϊόντα με κλινικές μελέτες και επιστημονικά στοιχεία ικανά να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους, να επηρεάσουν σημαντικά τη φροντίδα τους και να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής και την ευημερία τους.